การดูแผลตี

การดูแผลตี

จุดตาย จุดสลบ หรือแผลครู ซึ่งมีความหมายถึง จุดอ่อน จุดที่เป็นอันตรายสำหรับไก่ชน ในร่างกายไก่ชนจะมีจุดอ่อนอยู่หลายที่ ถ้าโดนคู่ต่อสู้ตีเข้าที่จุดอ่อนเหล่านั้นแล้ว ไก่อาจจะหัก ชัก เสียเส้น เสียศูนย์ทรงตัวไม่อยู่ เป็นอัมพาต หรือตายได้ มือน้ำที่เก่งๆจะเฝ้ามองเวลาที่ไก่ชนกัน จะดูว่าไก่ถูกตีแผลไหน จะได้แก้ไขได้ถูกต้อง แต่ถ้าไก่ถูกตีแผลครูจะสร้างปัญหา สร้างความหนักใจให้กับมือน้ำเป็นอย่างมาก ไก่ถูกตีแผลครูจะแก้ไขช่วยเหลือได้ยาก บางจุดแก้ไขไม่ได้เลย บางจุดแก้ไขได้แต่ถ้าถูกตีย้ำแผลเดิมก็ออกอาการให้เห็นเหมือนเดิมอีก 

แผลครูที่สำคัญได้แก่

 1. ตีลูกตาจะทำให้ไก่ชนตาบอด ไก่จะเจ็บอย่างรุนแรง ชักดิ้น แพ้ไก่ได้ง่าย ไก่ชนจะปวดตา มองไม่เห็นทำให้ลืมเชิง หลงเชิง เป็นเป้านิ่ง โอกาสแพ้สูง และทำให้เสียไก่ชน ไม่สามารถนำมาเลี้ยงชนได้อีก
  2. ตีบ้องหู หูดำจะทำให้ไก่ชนหูแตก เจ็บปวดอย่างรุนแรง หัก ชัก พยุงตัวไม่อยู่ เสียศูนย์ ไก่ชนอาจจะชักร้องวิ่งหนีได้ แผลนี้ไม่สามารถแก้ไขให้หายได้ โอกาสเสียไก่ชนมีสูง
  3. ตีคอเชือด จะทำให้ไก่ชนกระเดือก หลอดลมขาดหรืแตก ไก่ชนจะคอแข็ง หายใจติดขัด หายใจไม่ทัน อ้าปาก ใบหน้าดำ ร้องจาม เบนหัวหนีได้ง่าย แผลนี้มือน้ำแก้ไขไม่ได้ ถ้าถูกแทงด้วยตอเต็มๆอาจถึงตายได้
  4. ตีไข่หลัง (ทุบหลัง) จะทำให้ไก่ชนเสียเส้น เส้นเคลื่อน หลังหัก ทรงตัวไม่ได้ เป็นอัมพาต ถ้าโดนตีแผลนี้ถือว่าเสียไก่ชนง่าย แก้ไขไม่ได้และไม่สามารถนำมาเลี้ยงชนได้อีก
  5. ตีโขนงคิ้ว (ตีวงแดง) จะทำให้ไก่ชนคิ้วหัก คิ้วแตก ไก่ชนจะหักจะชัก บางทีก็ตีหัวเสียขา คือ โดนตีจนออกอาการเป๋ไปเป๋มา แผลโขนงคิ้วมือน้ำพอจะแก้ไขได้ แต่ถ้าถูกตีกระทบเหลี่ยมบ่อยๆ จะทำให้ตาเบลอ มองไม่เห็น ถ้ารักษาไม่ถูกจุด ตาจะบอด และเสียไก่ชน
  6. ตีตัว (หน้าอกและสวาป) จะทำให้ไก่เจ็บ จุกเสียด อ่อนแรง ถ้าถูกตีตัดตัวมากๆ ตัวจะห่อ ปีกตก กระดูกหน้าอกเดาะ แตกได้ ตีรวบสวาปจะทำให้ซี่โครงหักได้ เจ็บปวดมาก บางตัวตีอัดหน้ากระเพาะ ทำให้กระเพาะแตก เลือดไหลตกใน ไก่จะเสียวตัวขนลุก แผลนี้มือน้ำแก้ไขลำบาก ถ้าโดนตีจะออกอาการทุกครั้ง ทำให้ไก่ถอดใจ เบนหัวหนีได้ง่าย ไก่ถูกตีตัวต้องปล่อยให้เล่นฝุ่น เล่นดิน ถ้าตัวหักจะเสียไก่นำมาเลี้ยงชนอีกไม่ได้
  7. ตีเหง้าปาก จะทำให้ไก่ชนปากหัก ปากหลุด จิกตีคู่ต่อสู้ไม่ถนัด ทำให้โอกาสแพ้มีสูง ไก่ชนถูกตีแผลนี้มือน้ำพอจะแก้ไขได้ โดยเข้าปากใหม่ แต่หลังจากตีแล้วจะต้องพักยาวหลายเดือนกว่าปากใหม่จะขึ้นเต็ม ถ้าปากล่างหัก หรือหลุดใช้เวลานานกว่าปากจะเต็ม
  8. ตีขั่วปีก (หัวดุม) และตีรวบปีก จะทำให้ปีกตก บินไม่ขึ้น ไก่ชนที่ตีตัดหัวดุมหรือขั่วปีก จะเป็นไก่เชิงเท้าบ่า ส่วนไก่ชนตีรวบปีกจะเป็นไก่ชนเชิงมุดมัดซะเป็นส่วนมาก ไก่ชนโดนตีแผลนี้แก้ไขยาก ขั่วปีกบวม ปีกหักเสียไก่ใช้เวลารักษานาน และนำมาเลี้ยงชนอีกไม่ได้
  9. ตีสันคอ และท้ายเสนียด จะทำให้ไก่ชนคอหัก หัวหัก ทรุดคาแข้ง หรืออาจถึงตายได้ แผลนี้เป็นแผลที่ทำให้ไก่ชนแพ้เร็ว นิยมเรียกกันว่า ตีเปิดหมวกบ้าง ตีส่งแขกบ้าง เป็นแผลที่แก้ไขไม่ได้ จะเห็นได้ว่าแผลครูเป็นแผลที่อันตรายมากที่สุดสำหรับไก่ชน ดังนั้นไก่ชนที่เก่งจึงต้องแม่น แผลครู ยิ่งถ้าตัวใดตีได้หลายแผล ก็ถือว่าเก่งมาก ไก่ชนที่ตีแผลครูได้ ตีแผลครูเป็นถึงเชิงจะไม่ค่อยดีก็ถือว่าเล่นได้ ในขณะเดียวกันไก่ที่ถูกตีแผลครูก็ไม่ควรเลี้ยงเพื่อชนอีกต่อไป เพราะโอกาสเสียไก่มีสูง