ไก่ปีกหัก

ไก่ปีกหัก

เวลาที่ไก่ชนต่อสู่กันในสนามจะมีการกระแทกที่รุนแรงมาก  จึงทำให้ส่วนต่างของร่างกายนั้นได้รับบาดเจ็บ  ไม่เว้นแม้กระทั่งกับปีก  เพราะจังหวะที่เข้าปะทะนั้นแทบจะปะทะกันทุกส่วนในร่างกาย  เมื่อปีกโดนกระทบอย่างแรงก็อาจจะเกิดการหักขึ้นมาได้  และเมื่อไก่เกิดปีกหักขึ้นมาเจ้าของก็ต้องรีบต่อขนให้กับไก่  เพื่อให้ไม่มีผลกระทบเมื่อเวลาเขาบินเข้าหาคู่ต่อสู้  วันนี้เรามาเรียนรู้วิธีต่อปีกที่ปลอดภัยกับไก่ชนของเรากันก่อนที่จะนำไก่ออกสู่สนามนั้นเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างให้พร้อมที่สุด  และสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมก็คือ  ขนไก่  เพราะเราไม่รู้ว่าในการแข่งขันนั้นไก่ของเราจะเกิดปีกหักปรือเปล่า  ดังนั้นก็ต้องเตรียมไปด้วย  การเลือกปีกไก่นั้นก็ต้องดูเป็นปีกที่มีความเงางามหน่อย  มีความสมบูรณ์ เตรียมไปหลายๆขนาดตามขนาดปีกของไก่เรา  ดูว่าปีกไก่ของเรามีความเรียว ใบเล็ก  ใบโค้ง  หรือองศาแบบใด  หาให้ใกล้เคียงที่สุดและต้องเตรียมให้ครบทั้งสองข้างด้วย  เพราะแนวขนซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกัน  ถ้าเราใส่ผิดข้างนอกจากจะตลกแล้วยังใช้ไม่ได้อีกด้วย 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม

คือ  ไฟแช็ค  เทียนไข  กาวเทียน  มีโกนคมๆ  ไม้แคะหู(แบบเป็นเหล็กเล็กๆ)  ไม้จิ้มฟันแบบพลาสติก(เน้นไม่เอาแบบไม้ไผ่)  กาวตราช้าง  สมัยนี้เขามีกาวเทียนแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้กาวตราช้างหรือด้ายเย็บแล้ว  แต่กาวตราช้างก็อาจจะต้องใช้ในกรณี  เช่น  การต่อปีกที่หักโคน  คือ  ขนหักถึงโคนแบบติดเนื้อไม่เหลือช่วงให้ต่อ  การแก้ไข  ให้ใช้กรรไกรตัดตอขนให้พอดีกับเนื้อ  จากนั้นใช้ไม้แคะหูคว้านเข้าไปในรูก้านขนเพื่อทำความสะอาด ใช้ไม้จิ้มฟันแบบพลาสติกทากาวแล้วเสียบลงไป  ให้เหลือปลายโผล่ออกมาประมาณข้อมือ  นำปีกใหม่มาคว้านทำความสะอาดเช่นกัน  แต่ก่อนที่จะทากาวต้องลองสวมดูก่อนว่าพอดีหรือเปล่า  ถ้าได้ขนาดที่พอดีแล้วก็ทากาวสวมเข้าไปได้เลย การใช้ไม้จิ้มฟันแบบพลาสติกจะดีกว่าใช้แบบไม้เพราะมีความยืดหยุ่น  ถ้าโดนลมแล้วเอียงก็ยังดีดกลับมาได้หรือถ้าหักก็สามารถต่อใหม่ได้อีก  แต่ถ้าเป็นแบบไม้อาจหักได้ในระหว่างแข่งและไม้ที่ทากาวแล้วใส่ลงไปจะไม่สามารถดึงออกได้  ถ้าปีกหักอีกก็จะไม่สามารถต่อได้อีกปีกตรงนั้นก็จะโหว่ไปเลยการใช้ไม้จิ้มฟันแบบพลาสติกเมื่อต่อแล้วจะเนียนกว่าและจะไม่หักไม่เดาะ  พลาสติกนั้นก็จะติดจะติดอยู่ในหลอดขนนั้นจนกว่าจะถ่ายขน  แต่ถ้าขนที่หักนั้นมีขนาดใหญ่ก็สามารถหาขนที่ก้านเล็กมาเหลาให้พอดีกับรู  ถ้าสามารถเหลาได้พอดีก็ให้ดันเข้าไปในรู้ให้มากที่สุด  แต่ก่อนที่จะหยอดกาวต้องดูแนวหรือองศาของขนให้ดีๆด้วยให้เรียบเสมอกันเหมือนกับปีกเขาจริงๆ